Archive for the tag "ışık"

Niçin ayı bazen gündüz de görüyoruz?