Archive for the tag "güneş"

Yıldırım nasıl düşüyor?

Niçin ayı bazen gündüz de görüyoruz?