Archive for the tag "ayın karanlık yüzü"

Niçin ayı bazen gündüz de görüyoruz?