Archive for the tag "ay"

Niçin ayı bazen gündüz de görüyoruz?